Fulani Girl Selling Fura Da Nono

Fulani girl selling fura da nono (fermented milk or yogurt) a staple Hausa/Fulani food in Wamba, Nasarawa State, Nigeria#JujuFilms