After Jumu'ah Prayers, Ushafa Village, FCT, Abuja, Nigeria, #JujuFilms

After Jumu’ah Prayers, Ushafa Village, FCT, Abuja, Nigeria, #JujuFilms