Posted on 3 Comments

Eko, Efo Riro & Pomo

Eko, Efo Riro & Pomo

Eko, Efo Riro & Pomo
Nigeria

#JujuFilms

Posted on Leave a comment

Efo Riro

Efo Riro

Efo Riro ( ewuro & tete with smoked mackerel )

JujuFilms.tv

Posted on Leave a comment

Iyan, Efo Riro & Assorted Meat

Iyan, Efo Riro & Assorted Meat

Iyan, Efo Riro & Assorted Meat .

JujuFilms.tv

Posted on 1 Comment

Eko, Efo Riro & Moi moi

Eko, Efo Riro & Moi moi

Eko, Efo Riro & Moi moi
Nigeria

#JujuFilms

Posted on 1 Comment

Isu, Obe Ata & Efo Riro

Isu, Obe Ata & Efo Riro

Yam, Stew & Vegetables

JujuFilms.tv