Posted on

Ijaniki, Lagos State, Nigeria.

Via Flickr:

Ijaniki in Lagos State, Nigeria.
#JujuFilms

One thought on “Ijaniki, Lagos State, Nigeria.

Leave a Reply